Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων

 

  manufacturer kws

 

 

Βιολογική καταπολέμηση Αλευρώδη


Δημιουργός / Παρασκευαστής:
Επιλογή Δημιουργού / Παρασκευαστή

ENCARSIA - SYSTEM 10 (Encarsia formosa)

10 κάρτες των 100 ατόμων 1000 πούπες 

ENCARSIA - SYSTEM 50 (Encarsia formosa)

50 κάρτες των 100 ατόμων 5000 πούπες 

ENCARSIA - SYSTEM 100 (Encarsia formosa)

100 κάρτες των 100 ατόμων 10000 πούπες 

Σελίδα 1 από 2
TOP