Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων

 

  manufacturer kws

 

 

Χρήσιμα για τις κυψέλες ΒΟΜΒΙΝΩΝ επικονίασης


Δημιουργός / Παρασκευαστής:
Επιλογή Δημιουργού / Παρασκευαστή

BIOGLUC (διάλυμα Γλυκόζης)

1,4 L Αντικατάσταση δοχείου γλυκόζης... 

ΓΥΡΗ (Τροφή Βομβίνων)

1 KG Συμπληρωματική τροφή βομβίνων 

TOP