Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων

 

  manufacturer kws

 

 

Χρωμοπαγίδες με κόλλα


Δημιουργός / Παρασκευαστής:
Επιλογή Δημιουργού / Παρασκευαστή

STICKY TRAP YELLOW NHS (10 X 25 cm) -σετ 20 φύλλων

20 σετ Κίτρινες χρωμοπαγίδες με κόλλα 

STICKY TRAP YELLOW NHS (20x25 CM)- ΣΕΤ 20 ΦΥΛΛΩΝ

30 σετ κίτρινες χρωμοπαγίδες με κόλλα 

STICKY TRAP YELLOW (40 X 25 cm) -σετ 20 φύλλων

20 σετ Κίτρινες χρωμοπαγίδες με κόλλα 

STICKY TRAP BLACK (40 X 25 cm) -σετ 20 φύλλων

20 σετ Μαύρες χρωμοπαγίδες με κόλλα 

BUG - SCAN YELLOW (40 X 25 cm) -σετ 20 φύλλων

20 σετ Κίτρινες χρωμοπαγίδες με κόλλα 

BUG - SCAN BLUE (40 X 25 cm) -σετ 20 φύλλων

20 σετ Μπλε χρωμοπαγίδες με κόλλα 

BUG - SCAN DRY YELLOW (40 X 25 cm) -σετ 20 φύλλων

15 σετ Κίτρινες χρωμοπαγίδες με κόλλα 

STICKY TRAP DRY YELLOW (10 X 25 cm) -σετ 20 φύλλων

20 σετ Κίτρινες χρωμοπαγίδες με κόλλα 

Σελίδα 1 από 2
TOP