Θρέψη Φυτών

 

manufacturer denijs  manufacturer triskalia 

 

 

Λιπάσματα Ν,Ρ,Κ και Ιχνοστοιχείων


Δημιουργός / Παρασκευαστής:
Επιλογή Δημιουργού / Παρασκευαστή

FOSFORO 54 ( Φωσφόρος 54 )

Υδρολίπανση. Υγρό Φωσφορούχο λίπασμα. 

PHOSTART Zn ( Φωστάρτ Zn )

Υδρολίπανση. Υγρό λίπασμα Aζώτου,... 

TOP