Θρέψη Φυτών

 

manufacturer denijs  manufacturer triskalia 

 

 

K-BOMBER 56 (Κ-Μπόμπερ 56)

SKU: k-bomber-56  /  

Λίπασμα Φωσφόρου (Ρ) και Καλίου (Κ). Βελτιωτικό της ποιότητας

Λίπασμα Φωσφόρου (Ρ) και Καλίου (Κ). Βελτιωτικό της ποιότητας (Σάκχαρα, χρώμα, συντη-
ρησιμότητα) των καρπών, που προωθεί την ωρίμανση και ελέγχει την υπερβολική βλαστική
ανάπτυξη των φυτών. Αυξητικό του μεγέθους των καρπών. Διαφυλλικά.
Φώσφορός (Ρ2Ο5) 6%, Κάλιο (Κ2Ο) 56%

TOP