Ψυχανθή – Λειμώνες Χορτοδοτικά

 

 

 

 

Μηδική


Δημιουργός / Παρασκευαστής:
Επιλογή Δημιουργού / Παρασκευαστή

ΥΛΙΚΗ

(Ελληνικής Σποροπαραγωγής) R2 

GEA

Ιταλική Ποικιλία), wt. Rhizobium +... 

ALCOR

(Αμερικάνικης Ποικιλία) Ελληνικής... 

POMPOSA

(Ιταλική Ποικιλία) R1 

TOP